Bestel PDF:

    Help de geascendeerde meesters oorlog te stoppen

    Bestellen van een boek kan door in het formulier je naam en je E-mail adres in te vullen en deze te verzenden en vervolgens het bedrag over te maken op:

    Rek. nr. NL93 RABO 0317 7287 68 tnv J.P.G. Foortjes

    Zodra het bedrag is overgemaakt ontvang je in antwoord op deze mail het bestelde PDF boek.