Uitgeverij Vrije Kennis is opgezet met als doel het vrijgeven van de kennis die wordt aangedragen door de Geascendeerde Meesters. De Geascendeerde Meesters zijn de universele, spirituele leraren voor de mensheid hier op aarde.

 

De boeken zijn de vertalingen van verhandelingen die gegeven zijn in het Engels en die inzicht geven in het veld van spiritualiteit en wereldverandering in deze tijd. Vooral het woord spiritualiteit wil nogal eens een beladen term zijn, omdat de wereldgeschiedenis zoals wij die kennen veel voorbeelden kent waarin deze term op uiteenlopende wijzen werd ingezet, ook voor doelen die niet in dienst stonden van het algemeen goed.

 

In deze tijd van beroering en grote aandrang en verlangen naar echte, daadwerkelijke veranderingen in de wereld, wordt het tijd dat wij als mens ons blikveld daadwerkelijk gaan verruimen, omdat we merken dat de oplossingen die we aandragen voor de huidige wereldproblemen in feite komen uit dezelfde koker waaruit we deze hebben laten ontstaan.

 

We proberen de financiële crisis te bestrijden door hem er weer bovenop te helpen, zodat we dezelfde welvaart met nog veel meer geld er weer door kunnen trekken. Gaat dat werken? Alles wordt duurder en minder betaalbaar met als gevolg dat we geen andere mogelijkheid zien dan het ondertussen te duur geworden personeel weg te sturen, zodat we hetzelfde werk en de groeiende werklasten met minder mensen moeten opvangen. In alle sectoren.

We bestrijden terrorisme met militaire middelen, omdat we niet zien hoe we de vijand anders moeten bestrijden.

 

We vechten voor het milieu, omdat we ergens beseffen hoe belangrijk deze voor ons is. Maar dit doen we door vooral reactie te geven op wat we zien dat er om ons heen gebeurt. En dat is logisch.

 

Maar waarom werkt het niet?

 

Hierop geven de meesters antwoord. En niet omdat zij het beter weten. Want ook dat werkt niet. Want wij moeten het doen. Maar omdat zij opnieuw, zoals zij altijd gedaan hebben, een poging doen om ons te voorzien van de kennis die wij, vanuit ons perspectief niet kunnen zien. Hiertoe inspireren zij ons, of we ons hier nu van bewust zijn of niet.

 

Ruim meer dan honderd jaar geleden werden we al gewezen op het feit dat de werkelijkheid om ons heen niet is zoals onze zintuigen ons vertellen. Het werd ons getoond en wetenschappelijk wisten we dit zodanig te onderbouwen, dat ook toen de wetenschappelijke wereld er niet omheen kon.

 

Er werd aangetoond dat onze wereld zich niet beperkte tot het materiële dat bestond uit moleculen, atomen en subatomaire deeltjes. Er werd aangetoond dat materie op subatomair niveau gevormd wordt onder invloed van bewustzijn. Echter, deze kennis werd terzijde geschoven in de hoek van de kwantummechanica als een, voor de ‘gewone’ mens, soort van zogenaamd te ingewikkelde tak van wetenschap.

 

Deze bevindingen hadden destijds een ingang kunnen en wellicht moeten bieden om de wereld te bezien vanuit een breder perspectief. Dat je, om deze kennis te kunnen begrijpen en te hanteren, geen hoog opgeleide wetenschapper hoeft te zijn, tonen de Meesters nu aan door de heldere en zeer volgbare verhandelingen die zij geven, niet alleen over deze bevindingen, maar vooral ook over het leven van vandaag en alle facetten die hierbij horen.

 

De boeken van de Meesters zijn niet een oproep om de barricades op te gaan en de strijd aan te gaan tegen de ‘grootmachten’ die het in onze wereld voor het zeggen hebben. Ook dat werkt niet.

 

Wat werkt dan wel?

 

Wat wel werkt is dat je kennis en bewustzijn verwerft. Wat het van je vraagt is de bereidheid om je af te vragen of de wereld, zoals die zich door jouw fysieke zintuigen aan je presenteert, ook wel echt helemaal zo is als jij hem ziet.

 

Als jouw antwoord hierop “ja” is, dan heb jij jouw antwoord en zullen de Meesters jou niet veel ‘nieuws’ te vertellen hebben. Waarschijnlijk heb jij dan voor jou de bron van kennis gevonden die voor jou voldoet en dat is prima.

 

Als het antwoord echter “nee” is, of dat je twijfelt bij deze vraagstelling, dan is er een kans dat je aan de verhandelingen van de Meesters een bron zult ontdekken, met een informatie en een helderheid over jezelf, het leven en de wereld om ons heen zoals deze op aarde niet eerder gegeven is.

 

Het verwerven van bewustzijn is meer dan alleen maar het opnemen van kennis. Het is een groeiproces. Het lezen van de boeken versterkt dit proces met als gevolg dat je, wanneer je de boeken opnieuw leest, steeds weer nieuwe dingen ontdekt, omdat je in de tussentijd bent gegroeid. Mij persoonlijk vervelen de boeken nooit.

lees meer