Uitgeverij Vrije Kennis is opgezet met als doel het vrijgeven van de kennis die wordt aangedragen door de Geascendeerde Meesters. De Geascendeerde Meesters zijn de universele, spirituele leraren voor de mensheid hier op aarde.

 

De boeken zijn de vertalingen van verhandelingen die gegeven zijn in het Engels en die inzicht geven in het veld van spiritualiteit en wereldverandering in deze tijd. Vooral het woord spiritualiteit wil nogal eens een beladen term zijn, omdat de wereldgeschiedenis zoals wij die kennen veel voorbeelden kent waarin deze term op uiteenlopende wijzen werd ingezet, ook voor doelen die niet in dienst stonden van het algemeen goed.

 

In deze tijd van beroering en grote aandrang en verlangen naar echte, daadwerkelijke veranderingen in de wereld, wordt het tijd dat wij als mens ons blikveld daadwerkelijk gaan verruimen, omdat we merken dat de oplossingen die we aandragen voor de huidige wereldproblemen in feite komen uit dezelfde koker waaruit we deze hebben laten ontstaan.

 

We proberen de financiële crisis te bestrijden door hem er weer bovenop te helpen, zodat we dezelfde welvaart met nog veel meer geld er weer door kunnen trekken. Gaat dat werken? Alles wordt duurder en minder betaalbaar met als gevolg dat we geen andere mogelijkheid zien dan het ondertussen te duur geworden personeel weg te sturen, zodat we hetzelfde werk en de groeiende werklasten met minder mensen moeten opvangen. In alle sectoren.

lees meer