Mijn naam is Jurgen Foortjes. Geboren in 1963 en sinds 1987 ben ik bekend met het spirituele veld, waar ik terecht kwam nadat ik ontdekt had dat ik iets nodig had wat het reguliere veld mij blijkbaar niet bieden kon, hoewel ik er voorheen juist zo van overtuigd was geweest dat juist dit reguliere veld alles bevatte en ik het spirituele eigenlijk maar als onzin zag.

Van huis uit ben ik dierverzorger. Na mijn opleiding in deze richting ben ik werkzaam geweest in dierenparken als Apenheul en Burgers’ Zoo en heb ik zes jaar gewerkt als walrussen- en zeeleeuwentrainer op het Dolfinarium.
Daarna heb ik zeven jaar zelfstandig gewerkt als Transformatietherapeut, trainingsacteur en heb ik enkele jaren meegedraaid als acteur in een muziektheatergroep.

Gezinsleven kwam op gang (mijn prachtige vrouw Lisette en 2 mooie dochters) en dat bracht mij weer terug in werken in dienstverband. Ik kwam in het Speciaal onderwijs terecht. Eerst als conciërge, later als leraar dierverzorging en groen, waar ik nog steeds werkzaam ben.

 

Mijn missie

 

In mijn zoektocht naar mijzelf en de weg die mij uitgang kon bieden uit dat wat voor mij op welke wijze dan ook problemen opleverde, vond ik de leringen van de geascendeerde meesters. Allereerst in het boek ‘De Meesters van het Verre Oosten’, later via de website askrealjesus.com. Deze raakten mij vooral ook omdat ik hierin een innerlijke taal vond die sterk overeenkwam met wat ik door de jaren heen in mijzelf in de vorm van mijn innerlijke stem gehoord had.

“Ik zal tot jou komen als de stem van jouw innerlijke gedachten”, zei moeder Maria ooit in een van haar leringen. Met deze uitspraak wist ik dat ik ergens innerlijk altijd verbonden geweest ben met het rijk van de geascendeerde meesters. Maar direct wist ik dat dit niet alleen maar voor mij gold, maar dat wij allemaal potentieel deze innerlijke verbinding met de geascendeerde meesters hebben. Ik heb een sterk verlangen om dit gegeven te delen en te tonen aan diegenen die dit mogelijk herkennen.

Het is geenszins mijn intentie (en nooit geweest) om de wereld te overtuigen van deze innerlijke verbinding. Dat kan ik niet en dit is mij in het verleden in mijn zoektocht naar het vinden van mijn vorm om te delen ook veelvuldig terug gespiegeld. ‘De niet dorstigen niet te laven’, is wat mij betreft een kunst op zich.

Hoewel veel dat de meesters via de website hebben gegeven al vertaald is en te vinden is op de website www.askrealjesus.nl , vond ik enkele boeken die mij zo aanspraken, dat ik zelf besloot om deze te vertalen. In eerste instantie om wat het mij bracht om op deze wijze met deze teksten bezig te zijn, maar vervolgens ook zodat zij in het Nederlands beschikbaar zijn voor diegenen voor wie zij een serieuze meerwaarde hebben.

Daarnaast werk ik aan mijn eigen boeken waarin ik feitelijk al jaren bezig ben mijn ervaring en kennis te delen en nu vervolgens als leesvoer beschikbaar te stellen. Ook mijn blog gebruik ik hiervoor.

Kennisoverdracht. Een grote drive in mijn leven. Altijd heb ik de aandrang gehad om mijn kennis en levenservaring over te brengen op anderen. Dat motiveerde mij om het onderwijs in te gaan. Maar helaas kon ik hier niet de weg vinden om dat te brengen wat ik te brengen had. Ik probeerde een kloof te dichten, die voor mij in feite eenvoudig te overbruggen was, maar die door de gangbare gedachtensystemen geen ingang kon vinden.

 

 

Gedachtensystemen

 

Deze gedachtensystemen worden gevormd door enerzijds de Christelijke religie en anderzijds de materiële wetenschap. De meesters vertellen hier veel meer over, maar kort gezegd bepalen deze twee gedachtensystemen ons (collectieve) mens- en wereldbeeld. Als mens zijn we beperkt vanuit de religie tot een zondige mens die op aarde de keuze heeft tot het goede of het kwade in aanloop naar het oordeel van een god in de hemel, die zal beoordelen of het na onze fysieke dood hemel of hel wordt. Dit staat in het verlengde van hoe wij als mensheid met de aarde (door god in zijn vorm geschapen), de wereld omgaan. Ook daar oordeelt god. Alle voor de mens benodigde kennis is vervat in boeken als Bijbel, Koran etc. Kennis daarbuiten is niet voor de gewone mens. Het priesterschap dient als bemiddelaar tussen god en de mens.

Binnen de wetenschap zijn we beperkt tot onze persoonlijke verstandelijke en fysieke vermogens, omdat wij puur fysieke wezens zijn en verder niet beschikken over een werkelijk geestelijk deel. Alles wat geestelijk is komt voort uit het fysieke en is in feite niet meer dan suggestief. Ook de wereld en het leven zijn voortgekomen uit de toevallige samenkomst van deeltjes materie. Het leven begint op het moment dat bevruchting plaatsvindt en stopt ook volledig op het moment van de fysieke dood. De enige kennisbron gaat via de wetenschappers die hebben voldaan aan de eisen die het wetenschappelijke instituut zelf heeft gesteld.

Dit zijn gedachtensystemen die diep in ons systeem zijn ingebed, omdat ze al eeuwenlang in de cultuur zijn ingeprogrammeerd. Ook zelf merk ik vaak hoe dit in mijn systeem zit, ook al denk ik soms hier meer los van te zijn.

 

Dynamiek van de geest

 

Deze ‘nuchtere’ levensbenaderingen van ofwel een God die het ons na ons leven op aarde wel zal laten zien (zodat we er in het hier en nu niets mee hoeven, omdat dat toch niet kan), ofwel een wetenschap (al of niet gemanipuleerd door andere belangen) die ooit in een verre toekomst het antwoord zal geven, maar nog niet nu, geven een enorme rem op het innerlijke gevoel van verlangen naar groei en meer worden.

Dit staat haaks op de werkelijke dynamiek van de geest en dat is heel begrijpelijk omdat onze cultuur geen concrete kennis van de geest biedt. Dus concrete antwoorden op de vragen blijven uit of komen op een lange baan traject met, vanuit beide gedachtensystemen een belofte op een antwoord in een verre toekomst, maar niet nu.

Maar vragen als: “Wie zijn wij, wat zijn wij, waar komen we vandaan, wat is onze verhouding tot de aarde, wat is de aarde, hoe is de aarde ontstaan/tot stand gekomen? Wat is ons potentieel? Wie was Jezus en de ‘wonderen’ die hij verrichtte, hoe zat dat precies? Kunnen wij dat ook?

Ja, dat kunnen wij ook! En de hele weg daar naartoe wordt door de meesters uit de doeken gedaan. Niet door het de wereld eens te vertellen, maar door het jou te vertellen, persoonlijk door deze boeken heen. Want deze boeken brengen jou op jouw persoonlijke, innerlijke weg waarop jij, individueel wordt geleid naar jouw innerlijke begrip en inzicht in jouzelf en hoe jij de wereld ziet en beleeft. En dan ga jij begrijpen wat de werkelijke dynamiek van jouw innerlijke zelf is en wat de werking van jouw bewuste ontwaken is in jouzelf en de directe wereld om jou heen. Je gaat een dieper besef krijgen van hoe jij onderdeel bent van het totale geheel en hoe er daardoor niets onveranderd kan blijven als jij innerlijk verandert doordat jij meer bewust wordt van en in het geheel.

 

De Meesters

 

In 1989 vond ik het boek ‘De Meesters van het Verre Oosten’, dat handelde over een expeditie van een groep mensen rond 1895 naar een gebied in de Himalaya. Daar ontmoetten zij de meesters. De helderheid en de zuiverheid in dit boek stak voor mij met kop en schouders boven alle andere spirituele boeken uit die ik destijds veelvuldig aanschafte.

Nadat ik jaren later (rond 2004-5) op internet op zoek ging naar meer achtergrondinformatie over de meesters, vond ik de website www.askrealjesus.nl  met de leringen van Jezus en andere geascendeerde meesters. Wat mij direct raakte was de helderheid en de concreetheid van de informatie die zij gaven en direct herkende ik dezelfde sfeer als uit het boek dat nog steeds mijn lijfboek was. Ik begon de website te volgen en sindsdien ben ik niet meer op zoek.

Hoewel ik van alles op spiritueel gebied heb gedaan, zoek ik altijd naar manieren om het spirituele zichtbaar te maken voor mensen die niet spiritueel georiënteerd zijn. Er is een (schijnbare) scheiding tussen de normale, aardse wereld en de spirituele wereld die wordt bekrachtigd door onze twee belangrijkste gedachtensystemen, namelijk die van de (Christelijke) religie en de (materiële) wetenschap, die beiden ervan uitgaan dat zij zelf alle aspecten van de werkelijkheid in handen hebben en dat zij elkaar daarbij niet nodig hebben en elkaar in feite wederzijds uitsluiten.

De meesters zijn zowel wetenschappelijk als spiritueel in alles wat zij weergeven. Dat kan niet anders, want niets staat los van elkaar. Maar ook de wetenschap zelf, die in onze westerse samenleving het leidende gedachtesysteem biedt, heeft in het verleden eigenlijk juist de basis geboden om wetenschap en spiritualiteit met elkaar te verbinden. Deze bevindingen werden gedaan binnen de kwantummechanica, maar een beperkte groep van wetenschappers die zich hebben opgeworpen als dé absoluut hoogste kennisinstantie, weet deze kennis tot op de dag van vandaag nog weg te houden van onze dagelijkse wereld. Deze groep wetenschappers kenmerkt zich als de materialistische wetenschap die stelt, dat alles wat bestaat alleen materie is en dat er buiten het materiële niets bestaat.

Al ruim meer dan 100 jaar geleden is aangetoond dat de wereld van de materie niet is zoals wij dit op school leren. Leidende theorieën als Big Bang en Evolutietheorie zijn zeer incompleet zoals wij ze leren. Dat deze bevindingen uit de kwantummechanica voor de ‘gewone’ mens te ingewikkeld zou zijn is ook een illusie. Iedere mens heeft in zich de tools om te begrijpen waar dit over gaat.

Dit is geen betoog tegen de reguliere wetenschap. De kennis binnen de wetenschap is gewoon kennis die bruikbaar is, maar daar mag de aantekening worden geplaatst dat vooral de materialistische wetenschap, die stelt dat alles materie is en uit materie voortkomt, een gekaderde manier van denken is die al het niet materiële uitsluit en daardoor incompleet is. De wetenschap heeft bewezen dat het veld van de werkelijkheid groter is dan die van de materie alleen en het is tijd dat we daar eens naar gaan kijken. Het is tijd dat we stoppen met bang te zijn om buiten de kaders te kijken, omdat we onszelf dan zouden verliezen in… ja, in wat?

In de spirituele literatuur is enorm veel informatie die wordt gegeven en die wordt geïnspireerd door allerlei geestelijke wezens die zich ergens bevinden tussen hemel en aarde. Veel van die boeken heb ik gelezen en ik heb er veel aan gehad. Wat mij zo raakte aan ‘De Meesters van het Verre Oosten’ was een duidelijkheid, een helderheid maar ook en vooral de nabijheid ervan. Daarmee wil ik zeggen dat vrijwel geen boek (voor zover ik die gelezen had) de spiritualiteit zo dicht bij mij bracht als dit boek. Dat betekende dat wat er besproken werd voor mij zichtbaar binnen mijn bereik kwam. Dat wil zeggen dat ik als het ware kon ervaren hoe de hogere visie, zoals deze door de meesters werd gegeven voor mij voelbaar en haalbaar werd. Voor mij mogelijk om te verwezenlijken. De boeken die niet van de meesters waren, gaven mij dikwijls een toekomstbelofte. Maar de weg ernaartoe bleef dan altijd onduidelijk. Bij de meesters niet. De meesters verduidelijken de weg en laten zien waar je staat. Althans, zo werkt het voor mij.

De meesters nodigen je uit met hen mee te kijken naar wat er is en zelf te onderzoeken wat wel en niet waar is. Er zijn zo veel zaken die we als vanzelfsprekend aannemen, zodat we blind vertrouwen op autoriteiten, deskundigen die voor ons weten wat het beste is. Het gaat hier niet over in protest komen of actievoeren tegen iets. Het gaat om wakker worden. Het gaat ook niet om het wekken van de massa. Want hoewel de verleiding groot is om dat te proberen, tonen de meesters ook dat dat alleen kan worden bewerkstelligd langs een individueel ontwaken. Alleen een ontwaken van veel individuen, kan leiden tot het ontwaken van het collectief van binnenuit. De oproep tot ontwaken van het collectief (van buitenaf) leidt niet tot een wezenlijk ontwaken, maar blijft hangen in verdeeldheid en discussie.

Wil jij wakker worden? Als de werkelijkheid anders is dan zoals jij die tot nu toe geleerd hebt, wil je dat dan weten? Zo niet, is het prima. Dan gaat het leven door zoals het tot nu toe ging en wellicht is dat voor jou helemaal prima.

Maar ben je wel nieuwsgierig, dan kan het geen kwaad om op onderzoek uit te gaan. De meesters bieden een weg die gaat tot waar jij die wilt. Zij vragen je niet om actie te voeren, zij bieden inzicht met als doel je te helpen jouw bewustzijn, jouw gewaarzijn te verhogen. En dat doe je zelf door met het inzicht te doen wat het jou brengt.

lees meer