Meestersleutels tot Spirituele Vrijheid

€ 36,95  Bestel

Het is een eeuwenoud axioma dat de waarheid je vrij zal maken, en de waarheid in dit boek zal je inderdaad de sleutels bieden tot spirituele vrijheid. Er is waarschijnlijk geen ander boek dat je zo’n helder en toegankelijk beeld zal geven van de basale dynamiek van het universum. Dit is daadwerkelijk het grote plaatje dat veel vragen zal beantwoorden over de spirituele kant van het leven.

Dit boek is een directe openbaring van Heer Maitreya, die de hoofddocent was in een mysterieschool die algemeen bekend stond als de Hof van Eden. Met veel diepgang legt Maitreya uit wat de oorzaak was van de val van de mens, die in werkelijkheid een val in een lagere staat van bewustzijn was. In deze gemoedstoestand lijkt alles te worden gedefinieerd door zijn verhouding tot twee polariteiten, zoals goed en kwaad. Maar in werkelijkheid worden beide polariteiten gedefinieerd door de geest die afgescheiden is van de eenheid van God.

Maitreya legt uit hoe het voor leerlingen in de mysterieschool inderdaad noodzakelijk was om te experimenteren met deze ‘kennis van goed en kwaad’. Dus de val werd niet veroorzaakt door leerlingen die experimenteerden, maar door hun onbereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het nemen van hun eigen beslissingen. De leerlingen gebruikten vervolgens het dualiteitsbewustzijn om hun afscheiden van de leraar te rechtvaardigen en veel mensen houden deze beslissing tot op de dag van vandaag in stand. Dus de enige manier om voorbij een bepaald punt nog spirituele vooruitgang te boeken, is door opnieuw vrede te sluiten met jouw spirituele leraar.

Maitreya legt ook uit hoe uiterlijke religies in feite gecreëerd zijn om in feite het niet terugkeren naar de spirituele leraar te rechtvaardigen. Religies doen het voorkomen dat je gered kunt worden zonder vrede te sluiten met de leraar en dus met God. Dan legt hij een verandering voor in het religieuze debat die alle spirituele zoekers kunnen helpen uitrollen.

Maitreya geeft ook diepgaande beschrijvingen van hoe het gehele universum werkt, inclusief het ontstaan van het kwaad, het bestaan van sferen boven en beneden die van onszelf, de leeftijd van de Aarde en de vele evoluties die het schoollokaal van de Aarde hebben doorlopen sinds deze voor het eerst bevolkt werd door zelfgeware wezens, 2,5 miljoen jaar geleden. Nogmaals, deze openbaringen zullen je helpen het grote plaatje te zien en daarmee vele vragen te beantwoorden die door andere spirituele en religieuze leringen werden opengelaten.

 

Intuïtieve Leerpsychologie

Bestel PDF  € 12,00
Bestel € 19,95

Intuïtieve Leerpsychologie legt een dimensie onder de psychologie van het leren zoals deze niet eerder belicht is. Dit kan omdat het uitgangspunt hierin een mensbeeld is dat anders is dan het mensbeeld dat het uitgangspunt is binnen de gangbare leerpsychologie. Op herkenbare wijze beschrijft de auteur hoe een diepere dimensie in ons wezen als het ware verloren lijkt te gaan en we in een vervangende staat ontwaken van waaruit we leren op de wijze die door de gangbare leerpsychologie wordt ondersteund.

Maar deze diepere dimensie gaat niet verloren. We kennen deze allemaal en we werken er ook mee. Maar toch heeft deze voor ons niet de waarde die het eigenlijk verdient. Tijd dus om deze dimensie eens goed te belichten en te zien wat de werkelijke waarde is die deze in ons menszijn draagt.

In een reis door onze gedachten, neemt de auteur je mee door een analyse in ons denken, waarin door verschillende invalshoeken steeds meer duidelijk wordt hoe onze cognitie gebonden is binnen een beperkt veld van ons innerlijk geheel.

 

Preview

 

 

 

Het Gouden Tijdperk van Saint Germain
Beeldvorming

€  27,95   Bestel
€  17,00  Bestel PDF

Saint Germain is het primaire, spirituele wezen (of geascendeerde meester) die toezicht houdt over de komende 2000 jaar waar vaak naar verwezen wordt als het Aquariustijdperk. Hij heeft plannen voor het manifesteren van een Gouden Tijdperk waarin een enorme vooruitgang zal plaatsvinden, maar hij heeft onze hulp nodig waarin wij zijn visie oppakken en deze in manifestatie brengen. Zoals Saint Germain zegt: “Ik heb de macht, jullie hebben de autoriteit. Jullie die belichaamd zijn zullen beslissen over de toekomst van de aarde, en ik heb jullie nodig om de open deuren te zijn voor mijn visie en macht, zodat we gezamenlijk een nieuwe era kunnen manifesteren voor deze verwarde planeet”. Door middel van diepgaande verhandelingen en krachtige, praktische middelen, geeft Saint Germain ons wat wij nodig hebben om een verschuiving in bewustzijn tot stand te brengen en hem te helpen om het Gouden Tijdperk te manifesteren.

 

In dit boek zul je leren:

  • Hoe je een hogere visie kunt oppakken van onze relatie tot de natuur en hoe het collectieve bewustzijn het milieu beïnvloedt.
  • Waarom we de illusie moeten overwinnen dat de aarde een schaarste aan hulpbronnen heeft door te beseffen hoe we gemanipuleerd zijn door een kleine machtselite.
  • Hoe we het bewustzijn van overvloed kunnen aanroepen, zowel individueel als voor alle mensen.
  • Hoe we de illusie kunnen overwinnen dat we gewone, menselijke wezens moeten zijn en hoe we ons spirituele potentieel tot uitdrukking kunnen brengen.
  • Hoe we nieuwe trends in de politiek en in het onderwijs kunnen manifesteren voor het Gouden Tijdperk.
  • Waarom we onze visie op eigenaarschap moeten heroverwegen, inclusief het aannemen van een nieuwe visie op multinational bedrijven.
  • Waarom diversiteit de meestersleutel is voor het brengen van het Gouden Tijdperk.
  • Waarom elitisme de sleutel is voor het begrijpen wat de geschiedenis gevormd heeft en waarom de machtselite het Gouden Tijdperk niet kan brengen.
  • Hoe je de vele vragen kunt stellen waarvan mensen geprogrammeerd zijn om ze niet te stellen.

.

lees meer

 

Preview

 

Jouw Levensplan voor Overvloed

€  22,95  Bestel

€  14,00  Bestel PDF

Dit is het derde deel uit een driedelige cursus. Het is hoogst aan te bevelen dat je begint met het eerste boek, ‘Geest over materie’ en dan door gaat naar deel 2 en 3.

De drie boeken in deze serie vormen een zeer diepzinnige en omvangrijke cursus in mystieke of spirituele psychologie. De unieke combinatie van leringen en praktische oefeningen geven je alles wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en om een grotere overvloed te manifesteren.

Een cursus in overvloed is vrijgegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria. Haar warme, persoonlijke en verzorgende begeleiding toont je hoe je daadwerkelijk het overvloedige leven kunt manifesteren, zowel spiritueel als materieel.

In dit boek zul je leren:

 • Hoe je de creatieve kracht in jouw geest kunt doen toenemen en vrij kunt maken van de beperkingen van de fysieke hersenen.
 • Hoe je de terugkerende stroom van jouw keuzes uit het verleden, of jouw karma kunt overwinnen.
 • Hoe je de emotionele energie kunt transformeren die het pijnlijk maakt om naar jouw verleden te kijken.
 • Hoe je de gewoontepatronen uit het verleden die jouw reacties overnemen ongedaan kunt maken.
 • Hoe je je kunt herverbinden met de liefde die jou op aarde in belichaming bracht.
 • Hoe je je kunt afstemmen op jouw levensplan en innerlijke richting kunt krijgen van jouw spirituele leraren.
 • Hoe je alle vier niveaus van jouw geest gebruiken kunt in jouw inspanningen om overvloed te manifesteren.
 • Hoe je kunt beginnen met te stromen met de creatieve kracht van het leven zelf, in plaats van weerstand te bieden tegen de stroom.

 

.

lees meer

 

Preview

 

 

Jouw Liefde voor het Leven

€  22,95  Bestel 

€  14,00  Bestel PDF

Dit is het tweede deel uit een driedelige cursus. Het is hoogst aan te bevelen dat je begint met het eerste boek, ‘Geest over materie’ en dan door gaat naar deel 2 en 3.

De drie boeken in deze serie vormen een zeer diepzinnige en omvangrijke cursus in mystieke of spirituele psychologie. De unieke combinatie van leringen en praktische oefeningen geven je alles wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en om een grotere overvloed te manifesteren.

Een cursus in overvloed is vrijgegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria, die het Ambt van de Goddelijke Moeder draagt voor alle mensen op aarde. In dit boek biedt Moeder Maria je een systematisch proces aan voor de verandering van jouw bewustzijn, zodat je overvloed kunt accepteren in plaats van het af te wijzen.

In dit boek zul je leren:

 • Hoe aanvaard jij jouw rol als mede-schepper.
 • Hoe een deel van jouw psyche de manifestatie van overvloed blokkeert.
 • Hoe jij het belangrijkste vermogen van het zelf kunt ontsluiten.
 • Hoe je vrede kunt sluiten met jouw bron en de boze God in de lucht achter je kunt laten.
 • Hoe je de vreugde van het mede-scheppen kunt ontsluiten.
 • Hoe je je kunt verbinden met jouw eigen hoogste wil en deze kunt gebruiken om de oppositie tot verandering te doorbreken.
 • Hoe je vertrouwen kunt hebben dat gebaseerd is op innerlijk geloof in plaats van op blind geloof.
 • Hoe het meesterschap over de vier niveaus van de geest de sleutel is tot het manifesteren van overvloed.

 

“Een kwantumsprong voorbij elke andere lering over overvloed, manifestatie of positieve houding. Als je met andere middelen hebt geprobeerd zonder resultaat, dan zullen deze oefeningen dit wel geven”.

lees meer

 

Preview

 

Help Saint Germain Armoede te stoppen

€  26,95  Bestel 

€  15,00  Bestel PDF

Dit boek is voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een betere samenleving door iets te doen, dat niet door de krachten van deze wereld kan worden tegengehouden. Je kunt de kennis en de praktische middelen in dit boek gebruiken om een krachtige bijdrage te leveren

aan het verwijderen van armoede en de spirituele oorzaken hiervoor van deze planeet.

Saint Germain is de primaire geascendeerde meester voor de komende 2000 jaar. Hij heeft plannen voor het manifesteren van een Gouden tijdperk met een enorme vooruitgang, maar hij heeft onze hulp nodig om een van de belangrijkste blokkades voor dit nieuwe tijdperk op te ruimen, namelijk armoede en de krachten die hier achter zitten. In zeven diepgaande verhandelingen, legt Saint Germain uit dat armoede niet iets is wat door God of door de wetten van de natuur is ingesteld. Het is een volledig kunstmatig fenomeen dat voorgebracht is door de manipulatie van een kleine machtselite.

Saint Germain legt ook uit dat de leden van deze machtselite de mensheid al zeer lange tijd heeft gemanipuleerd door mensen zover te krijgen dat zij hun vrije wil verkeerd gebruikten. Dat ook is waarom de geascendeerde meesters hun oneindige macht niet kunnen gebruiken om armoede te verwijderen. De Wet van de Vrije Wil stelt dat een kritieke massa belichaamde mensen eerst het armoedebewustzijn moeten overwinnen en vervolgens de geascendeerde meesters de bevoegdheid moeten geven om de energie, het bewustzijn en de krachten die armoede in stand houden te verwijderen.

Dit boek is een toolkit die ontworpen is om je te helpen om het bewustzijn van armoede in jouw eigen geest te overwinnen en vervolgens het te helpen verwijderen van deze planeet. Als je al andere middelen hebt geprobeerd voor het manifesteren van overvloed, dan kan dit boek precies zijn wat je nodig hebt om verder te komen en het overvloedige leven te manifesteren.

lees meer
Preview

 

Geest over Materie

€  22,95  Bestel 

€  14,00  Bestel PDF

‘Een Cursus in Overvloed’ is een nieuwe, uitgebreide editie van het boek “Masterkeys tot he Abundant Life”. Het bevat alle 24 verhandelingen van het oorspronkelijke boek (8 in elk deel) plus nog 24 invocaties (8 in elk boek). Het geven van de invocaties naast het bestuderen van de verhandelingen, helpt je de leringen nog veel effectiever te integreren en toe te passen, waardoor je betere resultaten bereikt. Het is gepubliceerd in drie delen, omdat de gehele cursus 1150 pagina’s omvat.

Dit is het eerste deel van een driedelige cursus. Het is hoogst aan te bevelen dat je begint met dit boek en dan door gaat naar deel 2 en 3.

De drie boeken in deze serie vormen een zeer diepzinnige en omvangrijke cursus in mystieke of spirituele psychologie. De unieke combinatie van leringen en praktische oefeningen geven je alles wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en om een grotere overvloed te manifesteren.

‘Een Cursus in Overvloed’ is vrijgegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria, die het Ambt van de Goddelijke Moeder draagt voor alle mensen op aarde. Haar warme, persoonlijke en verzorgende begeleiding toont je hoe je de psychologische blokkades kunt overwinnen die jou weerhouden om jouw volledige, creatieve potentieel tot uitdrukking te brengen.

In dit boek zul je leren:

• Hoe je het overvloedige leven kunt accepteren als de natuurlijke, door God gegeven omstandigheid voor jouzelf.
• Hoe je jezelf kunt vrijmaken van het bewustzijn van gebrek, waardoor de meeste mensen hun hele leven als een worsteling ervaren.
• Hoe je de onderbewuste afwijzing op overvloed kunt stoppen en kunt accepteren wat er jou gratis/vrij gegeven wordt.
• Waar overvloed vandaan komt en waarom je niet een passieve benadering kunt hebben in het ontvangen ervan.
• Hoe jouw geest ontworpen is om een kanaal te zijn voor een stroom van spirituele energie.
• Hoe je je kunt openstellen en deze stroom van energie kunt sturen zodat het spirituele en materiële overvloed in jouw leven produceert.
• Waarom de geest over de materie niet alleen mogelijk is, maar natuurlijk omdat materie geest is.

lees meer

 

Preview

 

De Wereld Binnendoor

Bestel 

Download hier je gratis PDF boek

De wijze waarop wij kijken naar de wereld om ons heen en onszelf als mens wordt sterk gedomineerd door gedachtensystemen en je kunt je afvragen in hoeverre we ons hier werkelijk van bewust zijn. Ons mens- en wereldbeeld, zoals we dit collectief hanteren biedt ons mogelijkheden, maar ook beperkingen in wat we denken dat er voor ons als mens in ons leven mogelijk is. Dit komt omdat de heersende gedachtensystemen kaders stellen aan de werkelijkheid als ‘meten is weten’ en het leven dat begint bij de geboorte en eindigt bij de dood.

In deze tijd van enorme veranderingen stelt de auteur de vraag hoe geldig de gestelde kaders in deze tijd nog zijn. Hier rijst de vraag waarom we wetenschappelijk bewijs, dat de werkelijkheid eigenlijk niet helemaal beantwoordt aan de kaders die de heersende gedachtensystemen stellen, na ruim meer dan 100 jaar nog steeds niet in ons denken geïntegreerd hebben.

Dit boek is bedoeld als een stimulans om hier zelf naar op zoek te gaan. De ervaring van de auteur is dat de tools die we hiervoor nodig hebben te vinden zijn in de menselijke geest en ons gezonde verstand. Tools waar we allemaal over beschikken.

De vraag is echter: ‘In hoeverre wil je werkelijk weten hoe het zit?’

lees meer
Preview

 

 

Hoe je kunt helpen de wereld te veranderen

€ 19,95   Bestel 
€ 12,00   Bestel PDF

HEB JIJ situaties ervaren, of gezien in de media waarbij je een diep verlangen had om ze te veranderen? Heb je het gevoel dat je op deze planeet bent om een positief verschil te maken? Heb je het gevoel dat je hier bent om te helpen om vrede te brengen en om oorlog en andere gruwelijkheden te verwijderen?

Dit is een serie boeken die je de middelen geven die jouw innerlijke verlangen om de wereld te veranderen zullen vervullen. Wanneer je eenmaal de werkelijke oorzaak van wereldgebeurtenissen begrijpt, zul je zien dat je het vermogen hebt om een doorslaggevend verschil te maken. Als genoeg mensen leren hoe ze de middelen die in deze boeken worden gegeven kunnen gebruiken, dan kunnen belangrijke wereldproblemen binnen een afzienbare toekomst worden verwijderd. Je zult leren:
• De energetische oorzaak achter alle wereldgebeurtenissen
• Waarom het aanroepen van spiritueel licht alles kan veranderen
• Hoe je thuis spiritueel licht kunt aanroepen
• Hoe je jouw levensplan kunt weten en vervullen
• Hoe je de dynamiek achter wereldgebeurtenissen kunt veranderen
• Hoe wij mensen de bevoegdheid maar niet de macht hebben
• Hoe je kunt samenwerken met spirituele wezens die wel macht hebben
• Hoe je mensen die aan verandering werken kunt ondersteunen

lees meer
Preview

 

Help de geascendeerde meesters oorlog te stoppen

Nieuw: Herziene versie

€  27,95  Bestel 
€  17,00  Bestel PDF

Een werkboek voor diegenen die werkelijk vrede willen brengen

Heb je het gevoel dat er lang genoeg oorlog op deze planeet is geweest, maar weet je niet wat je hier aan kunt doen? Dit boek legt uit dat wij mensen niet de macht hebben om oorlog te stoppen, maar dat onze universele, spirituele leraren, de geascendeerde meesters, wel die macht hebben. Wat zij niet hebben is de bevoegdheid, die zij alleen van ons kunnen krijgen.

Door de leringen en de praktische handvatten in dit boek te gebruiken, kun je een persoonlijke bijdrage leveren in het overbrengen van de bevoegdheid aan de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen.

De diepzinnige leringen in dit boek belichten de spirituele oorzaken van oorlog en leggen de verborgen krachten bloot die oorlog creëren en vasthouden, waarbij mensen als    pionnen worden ingezet voor hun betekenisloze spelletjes. Door de middelen te gebruiken, help je de geascendeerde meesters om deze niet aflatende krachten achter oorlog te verwijderen, en dit is de sleutel tot ware vrede.

Dit boek werd gegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria die het ambt van de Goddelijke Moeder voor alle mensen bekleedt. Zij zegt dat als genoeg mensen de middelen in dit boek gebruiken, de krachten van de oorlog binnen een afzienbare tijd kunnen worden verwijderd.

Zul jij een persoonlijke bijdrage leveren om oorlog tot een ding uit het verleden te maken?

lees meer
Preview

 

 

Psychologie van het kwaad

€  19,95  Bestel
€  12,00  Bestel PDF

Dit inzichtelijke boek stelt de oorzaak van het kwaad vast als een psychologisch mechanisme dat we allemaal delen. Dit mechanisme maakt dat we het probleem ‘daarbuiten’ projecteren, wat betekent dat we de neiging hebben om andere de schuld te geven voor de oorsprong van kwaad en conflicten.

 

Door middel van voorbeelden uit het echte leven, legt de auteur uit waarom diegenen die conflicten veroorzaken, nooit in staat zullen zijn om het conflict te stoppen. Alleen mensen die bereid zijn om buiten de kaders te denken, zullen in staat zijn om een werkelijke bijdrage te leveren aan de verwijdering van het kwaad. Helaas trekken mensen met dit potentieel zich gewoonlijk uit het debat terug en dit is deel van de verklaring voor de duurzaamheid van het kwaad.
Veel mensen voelen zich machteloos om iets te doen tegen een probleem dat zo immens is als het kwaad. Dit boek legt uit dat we zijn opgevoed om ons machteloos te voelen en dat we deze programmering kunnen overwinnen door te erkennen wie we werkelijk zijn. In dit versterkende boek leer je:

• Hoe niet-agressieve mensen een verschil kunnen maken
• Hoe elitisme de sleutel is tot het begrijpen van de geschiedenis
• Hoe het gelokaliseerde zelf, het ego, de oorzaak is van het persoonlijke kwaad
• Hoe onze geest informatie uitfiltert en hoe dit mensen in staat stelt om kwaad te doen terwijl ze ervan overtuigd zijn het goede te doen
• Hoe zwart-wit denken een rol speelt in de meeste conflicten
• Hoe de meeste mensen vastzitten in een gemoedstoestand die hen ontvankelijk maakt voor het kwaad
• Hoe we onze ware identiteit als niet-lokaal, universeel, spiritueel wezen kunnen herwinnen

lees meer
Preview

 

 

Kosmologie van het kwaad

€  21,95    Bestel
€  14,00    Bestel PDF

De oorsprong van het kwaad is al millennia lang een mysterie geweest voor verbluffende denkers, filosofen en theologen. Het ontbrak hen aan het kosmologisch perspectief, dat ons alleen gegeven kan worden door onze universele, spirituele leraren, de geascendeerde meesters.

 

 

Dit boek onthult met grote helderheid hoe het kwaad begon als een staat van bewustzijn die werd belichaamd door wezens die rebelleerden tegen de opwaartse beweging van de kosmos. Deze gevallen wezens of gevallen engelen raakten ervan overtuigd dat het hun taak was om het ongelijk van God te bewijzen, door menselijke wezens te vernietigen of onder controle te houden.
Zonder de ondoordachte ‘logica’ van de gevallen wezens te begrijpen, wordt het onmogelijk om de monsterlijke voorbeelden van het kwaad dat we op deze planeet gezien hebben, van Hitler, Stalin en Mao tot seriemoordenaars, criminelen en psychopaten te verklaren. Maar boven dat is het onmogelijk om te verklaren waarom sommigen beweren goed te doen, terwijl ze worden gedreven door een verborgen agenda. Je zult leren:

• Waarom het kwaad in staat is geweest om zich zolang voor ons te verbergen
• Waarom gevallen wezens geen enkele empathie of verwantschap voelen met menselijke wezens, maar ons zien als vee dat kan worden gemolken om hun energie
• Waarom gevallen wezens zo bezeten zijn om ons te vernietigen dat zij liever zichzelf vernietigen dan dat ze toegeven dat ze fout zitten
• Hoe gevallen wezens ons onder controle houden door middel van onze daden, emoties, gedachten en ons gevoel van identiteit
• De soorten van kwaadaardige machten in de vier niveaus van de materiële wereld
• Hoe we een ingebouwd veiligheidsmechanisme hebben dat ons kan helpen aan de invloeden van kwade krachten te ontsnappen
• Hoe je kunt helpen het kwaad van de wereld te verwijderen

lees meer
Preview

 

 

Het helen van Moeder Aarde

€  31,95    Bestel
€  20,00   Bestel PDF

Voor elke leerling van spirituele leringen, zal dit boek een klassieker zijn. Het werpt een nieuw licht op een van de meest belangrijke onderwerpen van onze tijd, namelijk de relatie tussen menselijke wezens en de planeet waarop we leven. Het is een feit dat wij spirituele wezens zijn en ons bewustzijn is verbonden met de kwantumgolfvorm van de planeet zelf.

Daarom zijn wij mede-scheppers van de werkelijkheid die wij in de samenleving en in het milieu tegenkomen.
Het boek verklaart de 144 niveaus van bewustzijn die op aarde mogelijk zijn en hoe elk probleem dat we in de samenleving zien veroorzaakt wordt door mensen die verstrikt zijn in een bepaald niveau van bewustzijn. Dit geeft een volledig nieuw beeld van de geschiedenis, inclusief de ‘onmenselijkheid van mensen naar mensen’. Je zult leren hoe spirituele mensen een belangrijke rol kunnen spelen in het verhogen van het collectieve bewustzijn, zodat bepaalde problemen eenvoudigweg kunnen worden getranscendeerd.

Het boek is een directe openbaring van de spirituele leraren van de mensheid, inclusief de Goddelijke Moeder, de Boeddha en de Chohans van elk van de spirituele stralen. De ego-vrije leraren leggen uit hoe elk van ons een rol kan spelen in het verhogen van het collectieve bewustzijn en het dichterbij brengen van de samenleving bij een Gouden Tijdperk. Dit zal ons helpen de huidige milieuproblemen te transcenderen door een nieuwe vorm van technologie te ontwikkelen die niet op dwang gebaseerd is. Het zal ook helpen alle andere problemen te transcenderen door het ware potentieel van onze geest te gaan begrijpen, namelijk dat de geest macht heeft over de materie. In feite is planeet aarde een laboratorium die bedoeld is om ons de ware macht van de geest te leren kennen.

Dit boek is niet voor iedereen bestemd. Dit is de eerste zin uit dit boek. Het is namelijk niet bestemd voor diegenen die geloven dat de koers van het huidige milieudebat de milieu omstandigheden daadwerkelijk zullen gaan keren. Het is niet bedoeld voor diegenen die geloven dat het helen van Moeder Aarde tot stand zal komen door in strijd te gaan met de machtseliten die de aarde vervuilen en uitbuiten. Hiermee is niet gezegd dat deze strijd helemaal zinloos is. Maar dit boek is bedoeld voor diegenen die bereid zijn om voordat zij in actie komen met allerlei tegenmaatregelen, een stap terug te nemen om te kijken naar het ware wezen van Moeder Aarde en van de mensheid zelf. Diegenen die bereid zijn om te luisteren naar een visie die van buiten ons menselijke veld komt, gegeven door diegenen die vanuit een hoger perspectief een beeld te geven dat vanuit ons menselijk perspectief niet zichtbaar is, maar waar we ons innerlijk wel mee kunnen verbinden, omdat we hier, vanuit ons innerlijk, ware wezen wel allemaal direct mee verbonden zijn. Dit boek brengt ons op het spoor van de zoektocht naar ons ware, innerlijke wezen en dat van de Aarde Moeder en toont ons onze directe verbondenheid met haar en maakt zichtbaar hoe vanuit deze innerlijke verbinding de omstandigheden op aarde daadwerkelijk ontstaan. Ook de klimaatsverandering.

Wellicht heb je het gevoel dat je dit al weet en dat we in het milieudebat hiermee op de juiste koers zijn. Dan zal ook dit boek jou weinig te bieden hebben. Maar heb je het gevoel dat er iets wezenlijks ontbreekt in het debat, waar je de vinger maar niet achter krijgt en geloof je dat er een andere, nieuwe benadering nodig is om de huidige omstandigheden te keren, dan kan dit boek je wellicht inspiratie brengen voor een nieuwe kijk op het milieudebat zoals je deze nog niet eerder hebt gezien.

lees meer
Preview

 

De boeken zijn te bestellen via www.boekenbestellen.nl en via de boekenwinkel
Voor meer boeken van Kim Michaels zie www.morepublish.com