Binnenkort: Verkoop boeken alleen via boekenbestellen.nl

 

De papierprijzen van boeken blijven oplopen, met als gevolg dat ik nu al meerdere malen de prijzen van verschillende boeken heb moeten aanpassen om te voorkomen dat ik zelf moet bijbetalen als iemand een boek bestelt. Zie hierover het vorige bericht over de verhoogde boekenprijs. Vandaar dat de boeken binnenkort niet langer meer te bestellen zijn via het Centraal Boekhuis die gaat over de verkoop via de boekwinkels en Bol.com. De boeken zullen alleen nog te bestellen zijn via de linken op deze website, die overigens dezelfde zijn als de linken die je ziet op de website van Tineke van der Zee (askrealjesus.nl) en de linken die je vindt op de STORE pagina van morepublish.com van Kim Michaels.

De boeken zullen dan dus niet meer te bestellen zijn via de boekhandel en Bol.com. Wellicht kunnen hierdoor ook enkele prijsverhogingen worden teruggedraaid.

 

 

Verhoogde boekenprijs

In de afgelopen weken zijn sommige boeken in prijs verhoogd. De reden hiervoor is als volgt. De prijs van de boeken is gebaseerd op de marge die voor mij als uitgever overblijft bij de verkoop van de verschillende verkoopkanalen. Daar zijn er 3 van. De eerste is via boekenbestellen.nl. Dit is de website van de drukker die bij de verkoop de productiekosten van het boek verrekent waarna er voor de uitgever een bedrag over blijft. Het tweede kanaal is via de boekhandel die boven op de productie een zogenaamde boekhandelskorting verrekent, waardoor er voor de uitgever iets minder overblijft. Het derde kanaal is via bol.com. Deze is voor de koper aantrekkelijk door het vervallen van de bezorgkosten. Voor de uitgever echter blijft er nauwelijks iets over doordat bol.com vrijwel het totale bedrag van de boekenprijs inneemt, zodat er voor de uitgever vrijwel niets overblijft. De minimumprijs voor het uitgeven van een boek is dus zodanig dat er na verkoop via bol.com voor de uitgever minimaal 0,01 euro moet overblijven. Het overgrote deel van de verkoop van de boeken gaat ook inderdaad via bol.com.

Nu is de verkoopprijs van de boeken doorgaans zo gesteld dat ik er via bol.com 1 á 2 euro aan overhoud. Maar als gevolg van de crisis die nu ook op de papierkosten van de boeken slaat zijn de kosten zodanig verhoogd dat bleek dat ik als uitgever van de boeken bij die boeken die in prijs inmiddels verhoogd zijn een negatieve marge overhield. dat betekende dat als deze boeken verkocht worden, ik als uitgever moet bijbetalen voor deze boeken. Winst is niet mijn doel bij de verkoop van de boeken. Ik vertaal de boeken vanwege het proces dat het vertalen op zich voor mij oplevert en stel ze vervolgens beschikbaar voor diegenen die ze lezen wil. Maar momenteel schieten de papierprijzen omhoog en overschrijden ze dus blijkbaar de grens waarop ik voor de verkoop van de boeken moet bijbetalen, vandaar dat ik daar waar dit gebeurt de prijzen verhoog naar waar ik zelf niet hoef te betalen voor de verkoop.

De prijzen blijven nog stijgen en ik verwacht nog verdere stijgingen, dus verhogingen zijn nog te verwachten.

Nieuw boek

Meestersleutels tot Spirituele Vrijheid

 

Dit boek is complementair aan de ‘Cursus in Overvloed’ die eerder via vrije Kennis is vertaald en gepubliceerd. Cursus in Overvloed vertegenwoordigt het Omega aspect en Meestersleutels tot Spirituele Vrijheid vertegenwoordigt het Alfa aspect. Waar Cursus in Overvloed met de invocaties een werkboek is, staan er in dit boek verder geen invocaties. In dit boek geeft de Geascendeerde Meester Maïtreya leringen over de basale dynamiek van het universum en het ontstaan van de dualiteit dat hij laat zien aan de hand van het proces dat mensen doorliepen in de Hof van Eden, waar hijzelf hoofddocent was in deze mysterieschool.

 

 

 

 

 

 

In het afgelopen half jaar raakte ik via mijn werk als leraar binnen het speciaal onderwijs geïnspireerd om een boek te schrijven, nadat ik meerdere malen werd gevraagd om te reageren op wat we in het onderwijs noemen, de Cognitieve Leerpsychologie. Al jaren heb ik geschreven over hoe ik het leven bezie, maar dit heb ik niet eerder gepubliceerd. Als combinatie van veel dat ik geschreven, vertaald en gelezen heb, samen met de bevindingen uit mijn eigen ervaring en levensonderzoek, merkte ik dat ik mijn eigen kijk heb op de wijze waarop leren in ons innerlijk systeem tot stand komt. Ik zeg hier ons innerlijk, omdat ik daadwerkelijk voel dat mijn zienswijze niet zomaar een persoonlijke mening van mijzelf is, maar omdat ik zie dat in ieder van ons op soortgelijke wijze werkzaam is, maar wie ben ik om dit te beweren?

Daarom is dit boek ook niet meer dan een uitnodiging om dit voor jezelf te onderzoeken. Zoals ik herhaaldelijk aangeef in het boek zelf is dit geen aanval op de cognitieve leerpsychologie en probeer ik niet om iets nieuws te brengen, maar geef ik een kijk op ons leren die velen van ons als een onbesproken, maar toch aanwezig gegeven wellicht zullen herkennen.

Onze intuïtie is een gegeven dat we allemaal hebben en ook dagelijks gebruiken, maar dat we over het algemeen erg weinig concreet hebben. Dit komt met name omdat we vanuit onze primair materieel ingestelde cultuur ook geen echte, vaste definitie hebben voor onze intuïtie. Het boek Intuïtieve Leerpsychologie geeft een licht op dit gegeven en plaatst dit in perspectief dat zeker binnen de context van het onderwijs nog niet eerder gegeven is. Dit geeft ruimte voor die leerlingen voor wie het onderwijs eigenlijk nooit echt iets was, maar die uiteindelijk heus wel op hun plek kwamen. En eigenlijk geeft dit niet alleen ruimte aan die leerlingen, maar ook aan diegenen die met deze vaak meer intuïtief georiënteerde leerlingen werken. Wie niet dus eigenlijk.

 

Nieuw boek

Het Gouden Tijdperk van Saint Germain

Beeldvorming

 

 

Deze 10e vertaling bereid ons voor op de veranderingen die ons in het komende tijdperk, het Aquariustijdperk, ofwel het Gouden Tijdperk van Saint Germain zoals het hier ook wel genoemd wordt te wachten staan. Een belangrijk en zeer actueel boek, zeker in deze tijd waarin we worden uitgedaagd om te kijken of we nog wel op de oude voet door kunnen gaan. Meer informatie vind je op de pagina ‘Boeken’.

 

 

 

 

 

Nieuw bericht op de blog

‘Onze onnatuurlijke planeet’

 

 

 

 

Nieuw bericht op de blog

‘Anders denken’

 

 

 

 

Derde deel ‘Cursus in Overvloed’

Het derde deel is klaar en daarmee is nu de gehele cursus beschikbaar. Vanaf 23 oktober is dit boek te verkrijgen via deze website, boekenbestellen en in de boekhandel.

 

 

Inmiddels ben ik al een tijdje geleden begonnen met de vertaling van het boek ‘Masterkeys to Spiritual Freedom’. Dit boek is soort van de spirituele tegenhanger van deze cursus waarvan de oorspronkelijke titel ‘Masterkeys to the Abundant Life’ is. Het gaat nog wel even duren voordat deze klaar is, maar dit boek over spirituele vrijheid is een zeer goede aanvulling op deze cursus in overvloed. Zie voor meer informatie onder de pagina ‘Verwacht’.

 

Nieuw bericht op de blog

‘Onderscheid’

 

 

 

 

Tweede deel ‘Cursus in Overvloed’

 

 

Vanaf zaterdag 22 augustus zal het tweede deel uit de Cursus in Overvloed verkrijgbaar zijn. Deze zal, net als de overige boeken verkrijgbaar zijn zodra de linken in de website geactiveerd zijn.

Preview

 

 

 

Boek over oorlog basis voor wake

 

Sinds 2015 wordt er een wereldwijde, doorlopende wake gehouden op de laatste zondag van de maand. Deze is ingesteld door Moeder Maria om bepaalde actuele onderwerpen in de wereld te ondersteunen, door gedurende vier uur, tegelijkertijd wereldwijd invocaties op te zeggen. Voor onze tijdzone vind deze wake plaats op elke laatste zondag van de mand van 12.00u tot 16.00u. In andere zones valt dit op andere klokuren, zodanig dat iedereen er gelijktijdig mee bezig is.

 

Afgelopen januari is er gekozen voor de ‘Wake om oorlog te stoppen’. Voor deze wake is het boek ‘Help de Geascendeerde Meesters oorlog te stoppen’ *  de basis. Vanaf 12.00u worden dan de invocaties uit dit boek gedurende deze vier uren opgezegd, dus als je het boek al hebt, dan kun je met deze invocaties gewoon aansluiten. Het boek is via deze website te verkrijgen, maar je kunt de invocaties en meer informatie ook vinden op de website www.asrealjesus.nl    

 

* Vanaf nu verkrijgbaar in herziene versie

 

 

 

Nieuwe uitgave

Help Saint Germain

Armoede te stoppen

Het is best moeilijk om onszelf los te weken uit het collectieve wereldbeeld (illusie) dat we hier op aarde onderhevig zijn aan beperkte hoeveelheden aan hulpbronnen en middelen en dat we afhankelijk zijn van diegenen die het ‘t beste weten.

Ook is het best moeilijk om het idee dat armoede daadwerkelijk in jezelf begint, niet op te pakken als een beschuldiging, maar als een middel om dit gegeven niet alleen in jezelf, maar ook in het collectief om te draaien. Een mooie kans!

 

 

 

 

 

Er is meer nodig

We leven in een woelige tijd. De eerste coronagolf ligt achter ons en we vrezen collectief voor een tweede golf. Voor ons ligt een toekomst waarin we ons afvragen hoe we ons gaan opstellen ten aanzien van corona. Gaan we een permanente anderhalve meter samenleving instellen? Gaan we hier wetten op maken? Gaan we ons allemaal verplicht laten inenten tegen corona? En hoe zit het dan met andere virussen? We zijn al zo lang bezig met het griepvirus. Hoe houden we dit buiten ons?

Lees meer in dit nieuwe bericht op de blog

 

 

 

Geest over Materie

Dit eerste deel uit de 3-delige ‘Cursus in Overvloed’ is nu verkrijgbaar via boekenbestellen.nl

Deel 2 en 3 zijn inmiddels vertaald maar nog niet zover om te worden uitgegeven. Hou hiervoor de website in de gaten, zo gauw ze verschijnen is dit zichtbaar op de site.

 

 

 

 

 

De Wereld Binnendoor

Als welkomstgeschenk op deze website mag je dit boekje gratis als PDF bestand voor op de E-reader downloaden. Uiteraard is het boekje ook in gedrukte vorm te bestellen.

 

 

 

Corona

De geascendeerde meesters hebben een invocatie samen gesteld in verband met het Corona-virus. Deze werkt het krachtigst als je hem gezamenlijk opzegt.

De invocatie, die in feite bestaat uit affirmaties en invocaties, is in het Engels gemaakt. De invocaties zijn op rijm en ritme, wat de werking ervan enorm versterkt. Omdat rijm en ritme bij vertaling verloren gaan, zijn deze in het Engels gebleven. De affirmaties zijn wel vertaald.

Het opzeggen van de invocatie gebeurt wereldwijd, een of twee maal per dag om 16.00u en om 20.30u. Als je hier op WIN38 klikt, verschijnt de invocatie.

 

 

Een absolute aanrader!

Dit boek is, zoals ik hierboven al zeg, een absolute aanrader. Het is een roman, maar gelijkertijd is het boek dat kennis en inzicht biedt in praktisch alle thema’s waar wij als mens in ons leven mee te maken hebben.

Dit boek is vertaald door Tineke van der Zee, die de website askrealjesus.nl onderhoudt. Dit boek is niet uitgegeven via Vrije Kennis, maar kun je vinden op www.morepubblish.com, de website van Kim Michaels waarop je meer van zijn boeken (engels en ook andere talen) kunt vinden en bestellen.

Met een boeiend persoonlijk verhaal slaagt dit boek erin om alle paradigma’s waarop onze beschaving wordt gebouwd, te onderzoeken en tevens antwoord te geven op de grotere vragen van het leven met in de eerste plaats: “Waarom bestaat het kwaad op deze wereld?”

Ervaar het contrast tussen het leven op natuurlijke planeten (99% van de miljarden bewoonde planeten in ons universum) en onnatuurlijke planeten met oorlogen, armoede, lijden en dood. Kom te weten hoe de aarde een onnatuurlijke planeet is geworden en dat bepaalde levensstromen hier toen konden incarneren. Die ‘gevallen wezens’ voelen geen empathie met menselijke wezens, maar beschouwen ons enkel als een werktuig om experimenten op uit te voeren. Een aantal gevallen wezens hebben een episch doel, terwijl anderen zichzelf als kunstenaar beschouwen die ‘met het bloed van de mensheid schilderen’.

Volg de hoofdpersoon bij zijn schokkende eerste incarnatie op aarde, waarin hij wordt blootgesteld aan vreselijke martelingen en samenzweringen hem in een patroon hebben gedwongen waardoor hij wel op de gevallen wezens moest reageren. Volg hem op zijn lange en moeizame tocht omhoog, totdat hij het enige kon doen wat hem van de gevallen wezens bevrijdt.

Volg het lot van drie van de meest wrede en ongevoelige gevallen wezens en hoe dit op een complexe manier verband hield met de missie van Jezus. De hoofdpersoon geeft een verslag uit eerste hand van de levens van Jezus, waarin hij het verbazingwekkende proces beschrijft dat hem heeft gemaakt tot wie hij was en is. Lees over de ware missie van Jezus en hoe de gevallen wezens dat hebben verdoezeld. Ontdek dat 10.000 mensen hebben beloofd om de afgelopen 2000 jaar geïncarneerd te blijven om de ware boodschap van Jezus voor onze tijd te bewaren – en ontdek of jij ook tot die mensen behoort.

Als je dacht dat ‘De DaVinci Code’ een provocerend beeld op het leven van Jezus heeft gegeven, dan gaat dit boek nog veel verder en vernietigt het effectief de Geprogrammeerde Illusie over wat Normaal (GIN) is die de gevallen wezens hebben gewekt. Zij willen niet dat iemand het voorbeeld van Jezus volgt en op die manier ervoor zorgt dat de Duistere Meester wordt verwijderd, die een gevallen wezen is dat verantwoordelijk is voor de oorlogen in de 20e eeuw.